தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

4/20/2013

முத்தம்முத்தம்
காதலின் ஆன்மா
அன்பின் அடையாளம்
ரசனையின் மிகைப்பாடு
உணர்வின் வெளிப்பாடு
முத்தம்
உதடுகள் குவியும்
நரம்புகள் புடைக்கும்
இதயங்கள் இணையும்
கவலைகள் மறக்கும்
முத்தம்
சிந்தையில்
எச்சம் அமிர்தமாகும்.
முத்தம்
உதடுகள்
சந்திக்கும் வைபவம்.
முத்தம்
மழையில் குளித்தாலும்
தாகம் தீர்க்காத உப்பு நீர்.
முத்தம்
கொடுக்கையில் பரவசம்
பெறுகையில் பேரின்பம்
முத்தம்
தடுத்துப் பார்க்காதீர்
கொடுத்துப் பாருங்கள்
உலகம் உங்கள் கையில்.

கருத்துகள் இல்லை: