தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

10/03/2011

என் காதலி
சொன்னால்
“நம்பமாட்டேன்”
என்றாய்
முகம் திருப்பிக் கொண்டு!


முகர்ந்துப் பார்
என் கவிதையில்
உன் வாசம்


வருடிப்பார்
என் காகிதத்தில்
உன் பரிசம்


வாசித்துப்பார்
உன்னை நேசிக்கும்
என் இதயம்


நம்பிக்கை வரவில்லையா?
கசக்கி எறிந்துப்பார்


நான் இறந்துக்கிடப்பது
புரியும்.

கருத்துகள் இல்லை: