தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

8/28/2012

என் நினைவுகள்

 

நினைவாற்றலை வளர்க்க விரும்பினேன்

என் நினைவுகள் உன்னை சுற்றுவதால் !


ஆகாயத்தின் மேல் உன்னை வர்ணிக்க


விரும்பினேன் !


காகிதத்தின் நீளம் , அகலம் பத்தாததால் !


தேன் சுவையானது தான் :


இல்லை என்று யார் சொன்னது ?


உன் எச்சில் சுவைக்காத வரை !


பூக்களில் வரும் வாசனை அற்புதமாக


தோன்றவில்லை ;;;


உன் வாசம் கண்டதால் !


உன் சிரிப்பு உண்மையிலேயே அழகுதான்


இல்லை என்றால் அதை பார்க்க


இவ்வளவு ஆர்வம் வருவது ஏன் ?

கருத்துகள் இல்லை: