தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

4/18/2011

யோசிக்கும் நேரமிது ....

உணரும் நேரமிதுபேய் பிடித்ததா?


நோய் பிடித்ததா?

வியாபார வளர்ச்சியா?


வெளிநாட்டில் வேலையா?
மணத்தடையா?


குழந்தை வரமா?


எல்லாவற்றிற்கும் தீர்விருந்தது –


லோக ரட்சகனிடம்


காற்றிலிருந்து எடுத்த விபூதியிலும்


வாயிலிருந்து எடுத்த லிங்கத்திலும்


அந்த லோக ரட்சகன் –


இன்று நோயின் பிடியில்


இவரை ரட்சிக்க –


விபூதி யார் கொடுப்பது?


அன்று –


அவருக்கு செய்தனர் பூஜை


இன்று -


அவருக்காகச் செய்கின்றனர் பூஜை


மரணப்படுக்கை மனிதனுக்கல்லவா?


ஆண்டவன் ஆத்துமா அவதிப்படுமா?


சாயி பாபா சாயும் நேரமாவது -


புரிந்துகொள்ளுஙள்


அவர் கடவுளல்ல -


நம்மைப்போல் -


மரணக்குழிக்குள் புதையப்போகும்


சாதாரண மனிதன் தான் என்று!


ஒரு வித்யாசம் -


ஒத்துக்கொள்ளத்தான் வேண்டும்


இக் கலியுகத்திலும்-


காவியுடை தரித்து


கல்வியில் சிறந்தோரையும்


கடவுள்நானெனச் சொல்லி


தன்வசப்படுத்திய-


ஓர் திறமைசாலி என்பதை !

கருத்துகள் இல்லை: