தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

9/24/2011

இன்றைய ஆங்கிலம்

நாமெல்லாம் ஆங்கிலம் கற்க ஆரம்பிக்கும்போது A for  APPLE, B for BALL, என்றுதான் சொல்லித் தந்தார்கள். ஆனால் இப்போது இளைஞர்களிடம்  இணையதளங்களின் மோகம் பெருகி விட்டதினால் இனி ஆங்கிலம் இப்படித்தான் சொல்லித் தருவார்களோ?

A: ANTI VIRUS
B: BLOG
C: CHAT
D: DOWNLOAD
E: EMAIL
F: FACEBOOK
G: GOOGLE
H: HEWLETT PACKARD(HP)
I: I PHONE
J: JAVA
K: KINGSTON
L: LAPTOP
M: MESSAGE
N: NERO
O: ORKUT
P: PICASSA
Q: QUICK HEAL
R: REAL PLAYER
S: SERVER
T: TWITTER
U: USB
V: VISTA
W: WINDOWS
X: XP
Y: YOU TUBE
Z: ZORPIA

கருத்துகள் இல்லை: