தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

4/25/2012

மாற்றங்கள்

சில நொடி பார்த்தால்
பல நொடி வாழும் மனது
காதலை சொல்லும் முன்பு
சில நொடி பிரிந்தால்
பல நொடி அழுகும் மனது
காதலை சொன்ன பின்பு
ஒரு நொடி சுட்டால்
பல நொடி வலிக்கும் உயிர்
காதலில் தோற்ற பின்பு
ஆனால் முழு நொடியும்
வாழ்கிறேன் உன் முன்னாள்
உயிர் உள்ள பொம்மையாய்
  காதல் திருமணத்தில் ….!

கருத்துகள் இல்லை: