தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

7/10/2012

தோல்வி

காதல் தோல்வி என்பது சாதாரணமான ஒரு சம்பவம்தான் அந்த தோல்வியால் யாரும் எதையும் இழந்துவிட போவதில்லை


இழக்க முடியாத ஒன்றை இழந்து விட்டதை போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்தும் ஒரு மன ஜாலம்தான் காதல் தோல்வி காதலுக்கு வேண்டுமானால் ஆயிரம் தோல்விகள் ஏற்படலாம் ஆனால் நம் மனதிற்கு ஏது தோல்வி நமது மனதின் ஒரு சிறு துகள்தான் காதலியால் வந்த உணர்வு அந்ததூசியை தட்டி விட்டு திரும்பவும் நீங்கள் விரும்பிய அதே வாழ்க்கையை புதிய மாற்றங்களோடு சந்திக்க ஒரு புதிய பயணத்தை நோக்கி புறப்படுவோம்

கருத்துகள் இல்லை: