தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

9/17/2012

என் தமிழ் மொழி


"பிறந்தவுடன் நான் சொன்ன  "அம்மா" என்ற என் மொழி 


மழலையாய் நான் கற்ற மழலை மொழி 

அதுவே செம்மொழியான என் தமிழ் மொழி! 

பண்பை வளர்த்த பண்பாட்டு மொழி 

என் கவிதைகளை உருவாக்கிய  என் காதல்  மொழி 


செம்மொழியான என் தமிழ் மொழி! 

என் பகுத்தறிவை வளர்க்கும் பக்குவ மொழி 

உலகை ஆளப் பயணிக்கும் மொழி 

செம்மொழியான என் தமிழ் மொழி! 

நம் தமிழ் இதயங்களை இணைக்கும் இனிய மொழி 

இணையத்தில் வளரும் செம்மொழியாக இங்கே! 

இணைக தமிழ் இதயங்கள்! 

கருத்துகள் இல்லை: