தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

9/07/2012

பிரிவுடன்..........
நீரில்லா மீனாய் 

தவித்த போது 

நேரில் வந்தாள் 

வசந்தம் தந்தாள்! 

பார்க்கும் இடமெல்லாம் 
தேவதை அவள் முகம் பகலில் ! 

இரவில் அவளை தேடினேன் 
நிலவாய் வானில் ! 

விழிகளின் சயனத்தில் 
இவளுடன் பயணம் கனவில் ..! 

கனவுடன் கலைந்தது 
அவளின் நினைவுகள் 

அவள் பிரிவுடன் ..! 

கருத்துகள் இல்லை: