தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

2/28/2013

இது தான் காதலா

 

 


 

நான் பயணிக்கும் பேருந்தில் 

என் எதிர் இருக்கையில் 
அமர்ந்து 
என்னை  ரசித்தது 
அவள் கண்கள் ...

 

நான் பார்க்கும் போது 

அவளது  புன்னகைத்த 

புன் முறுவல் 

என் இதயத்தில்ஒரு

 விதமான பூரிப்பு (இது தான் காதலா)


கருத்துகள் இல்லை: