தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

5/08/2011

காதல் அழியாது.....

காதலியும் அழிந்து விடுவாளாம்
காதலனும் அழிந்து விடுவானாம்
காதல் மட்டும் அழியாதாம்
காலமுள்ளவரை வாழ்ந்துவிடுமாம்
என்னவளே நான் எழுதும் கவிதையும் அப்படிதான்
என்றோ ஒருநாள் நான் அழிந்து போனாலும்
இல்லை நீ அழிந்து போனாலும்
ஏதோ நம் காதல் கவிதை வாழ்ந்து விடட்டுமே
இதற்க்காகத்தான் நான் எழுதும் கவிதைகள் 

கருத்துகள் இல்லை: