தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

6/09/2012

கட்டிங் பொன் மொழிகள்

மனித முயற்சியால் எவ்வளவு முடியுமோ, அவ்வளவும் செய்துபார், ஒவ்வொரு தடவையும் உனக்குத் தோன்றுவது "கடவுள் இருக்கிறார்" என்பதே.

ஒரு மனிதன் விழாமலே வாழ்ந்தான் என்பது பெருமையல்ல,


விழுந்தபோதெல்லாம் எழுந்தான் என்பதுதான்.

மனிதனின் இயற்கையான குணம் சிறப்பாகச் சிந்திப்பது,


ஆனால் முட்டாள்தனமாகச் செயற்படுவது.

பணமும், பதவியும் மோசமானவை என்று ஞானிகள் ஏன்


சொல்கிறார்கள்? அவை வரக்கூடாதவனுக்கு வருவதால்,

கிடைக்கக்கூடாதவனுக்குக்கிடைப்பதால்.

மணிக்கணக்கில் உபதேசம் செய்வதைவிட, ஒரு கணப்


பொழுதாயினும் உதவி செய்வது மேல்.

தாய் பசித்திருக்க, தாரத்திற்கு சோறு ஊட்டாதே, நாளை நீ பசித்திருக்க

உன் பிள்ளையும் அதே தவறைச் செய்து கொண்டிருப்பான்.

அடிக்கடி தவறு செய்கிறவன் அப்பாவி, ஒரே தவறைத் திரும்பத் திரும்பச்

செய்கிறவன் மூடன், ஒரு தவறுமே செய்யாதவன் மரக்கட்டை,

 தன்னையறியாமல் தவறு செய்து, தன்னையறிந்து


திருத்திக் கொள்கிறவனே மனிதன்.

பூமியை ஆழமாகத் தோண்டினால்தான் தண்ணீர் கிடைக்கிறது,

உண்மையான அன்பு  வைப்பவனுக்குத்தான் நன்றி நிரம்ப வருகிறது.

பணம் இருந்தால் உன்னை உனக்குத் தெரியாது. பணம் இல்லாவிட்டால்

யாருக்கும் உன்னைத் தெரியாது.

நீ கொடுக்கவேண்டியவற்றை நன்றாகக் கொடு, அது உனக்கு 4 மடங்காகத்

திருப்பித்தரப்படும்.

எப்பொழுதும் உன்னை நினைத்துச் சுயநலமாக இருப்பதைவிட,

மற்றவர்களை நினைத்துப் பொதுநலமாக சிந்தி, நீ நன்றாக இருப்பாய்.


வாழ்க்கை ஒருமுறை, அதை மற்றவர்களுக்காகவும் வாழ்ந்து காட்டப்

பழகிக் கொள்ளவேண்டும்.

நீ இந்தப் பூமியை விட்டு வெளியேறும்போது நீதி, நேர்மை, மனிதாபிமானம்

போன்றவற்றை விட்டுச் செல், அது உன் சந்ததியை நன்றாக வழிநடத்தும்.

நீ எப்பொழுதும் நல்லவற்றையே சிந்தி, உனக்கு எல்லாம்

நல்லவைகளாகவே நடக்கும் இது விதி, தீயவற்றைச் சிந்தித்தால்

தீயவையே நடக்கும் இதுவும் விதி.

உலகில் உள்ள எல்லா இதயங்களும் நல்ல இதயங்களே, ஆனால் சந்தர்ப்பம், சூழ்நிலைகள்  அதை மாற்றியமைக்கின்றன.

ஆண்டவன் எல்லோருக்கும் எதோ ஒரு திறமையைக் கொடுத்திருக்கிறான், நாம் அதைக் கண்டுகொள்ளாமல், திறமையற்றவர்களாகத் திரிகிறோம்.

நீ மற்றவர்களுக்காக வழிவிட்டுக் கொடு, இறைவன் நிச்சயம் உனக்கு வழி விடுவான்.

நீ எப்போது யாருமற்ற ஏழை, எளியவர்களுக்கு உதவுகிறாயோ, அப்போது ஆண்டவன் உன்னிடம்'கடன்காரன்' ஆகிறான்.கருத்துகள் இல்லை: