தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

6/29/2012

சாதனை

வயது தடையல்லஎந்த வயதிலும் புரியலாம்


சாதனை

சோதனைக்கு


வேதனைப்படாதே


சாதனை


தோல்விக்கு துவளாமல்


தொடர்ந்து முயன்றால்


சாதனை

மனதில் தீ வேண்டும்


திட்டமிட வேண்டும்


புரியலாம் சாதனை

அரசுத் தேர்வில்


முன்பை விட ஆண்-பெண்


சாதனை

முயற்சி உழைப்பு


மூலதனம


சாதனை


அணுகுண்டு வெடித்து


அப்துல்கலாம்


சாதனை


சோம்பேறிகளாலும்


சுறுசுறுப்பற்றவர்களாலும்


நிகழ்த்த முடியாது சாதனை

கருத்துகள் இல்லை: