தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

6/12/2012

கண்ணீர்

ஏனோ ,கண்ணீர்


சில சமயம் மனசு அமைதியாக

இருந்தாலும் வருகிறது.....

அமைதியாக இல்லாவிட்டாலும் வருகிறது.....!கருத்துகள் இல்லை: