தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

3/05/2012

பெண்ணே

எதிரி என்பவன் யார் ?
நிம்மதி கெடுப்பவன்
சந்தோசம் பறிப்பவன்- தானே எதிரி

அப்படியானால் - பெண்ணே


நீ என் எதிரியா ?

கருத்துகள் இல்லை: