தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

3/09/2012

வெற்றி உனக்கே !

இந்தியர்களின்


மானத்தைக் காப்பாற்ற

துணி மட்டும் போதாது

துணிவு வேண்டும்


நல்லடக்கம் வேண்டும்

நல்பழக்கம் வேண்டும்

நல்லதை கற்க வேண்டும்

தீ யதை ஒதுக்க வேண்டும்


துணிப்பட்டாலும் துணிந்து நில்

ஒதுக்கப்பட்டாலும் தொடர்ந்து செல்

நண்பா உனக்கொன்று தெரியுமா?


மனத்தில் துணிவோடு

நெஞ்சில் கனிவோடு

சிதறா சிந்தனையுடன்


நீ எதை செய்தாலும்

வெற்றி உனக்கே !

கருத்துகள் இல்லை: