தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

3/10/2012

அம்மா-அப்பா


என்னை இந்த உலகுக்கு

அறிமுகபடுத்தியவள் . . .


என் முதல்தோழியும் கூட . . .


என் செல்ல குறும்புகளை

செல்லமாய் திட்டியபடி

ரசிப்பவள் . . .


இந்த உலகத்தில் ஒருவர் மட்டுமே

உனக்கு துணையென

இறைவன் சொன்னால்

இவள் தான்

என் இனிய துணை . . .

அம்மாவின் அன்புக்கு

இணை என்றுமே

உலகில் இல்லை . . .


என் முதல் Friend . . .

அப்பாவிற்கு ஒரு நாளும்

உதவியதில்லை . . .

ஆனாலும் என் எல்லா

தேவைகளையும் அறிந்து

நான் சொல்லும் முன்பே

செய்து தருபவர் . .

கருத்துகள் இல்லை: