தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

2/12/2010

படித்ததில் பிடித்தது

இருந்து என்ன

ஆகப் போகிறது

செத்துத் தொலைக்கலாம்

செத்து என்ன ஆகப் போகிறது

இருந்து தொலைக்கலாம்.

கருத்துகள் இல்லை: