தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

2/06/2010

மச்சி நீயும்


பச்சை காட்டி

உச்சி குளிர

வைத்தாய் - இன்று

கொச்சைத் தமிழில்

பேச்சை மாற்றி

மூர்ச்சையாக்கி

விட்டாய்....

கருத்துகள் இல்லை: