தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

6/29/2010

பள்ளிநாட்கள்


விட்டுச்சென்ற
பள்ளி நாட்களை
எண்ணியென்னி
நித்தமும் விடுகின்ற
என் ஏக்கபெருமூச்சுகளை
மொத்தமாய் சேர்த்தெடுத்தால்
பெரும்புயலாய்மாரி
இந்நாடே அழிந்திருக்கும்.


ஆயிரம்வருடங்கள்
அழுதுதவமிருந்தாலும்
அந்த நாட்களில்
ஒரு நிமிடம் கூட
கிடைக்கப்போவதில்லை....
ஓய்வு நேரங்களில்லை
அரட்டைவாத்தைகளால்
அலங்கரித்த நாட்களவை....
எங்கள் சோகங்களை
சொல்லிச்சொல்லி
பங்கிட்டுக்கொண்ட நாட்கள்.

பாடங்களுக்கு மட்டும்
கூடிய நாட்களல்ல
பாசங்களையும்
பரிமாரிக்கொண்ட
பண்பின நாட்களது.
பாடங்களுக்கு மட்டும்
இது மலரும் நினைவுகள் தொடரும்

இடுக்கை :அ.ராமநாதன் 

கருத்துகள் இல்லை: