தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

7/09/2010

தோழி இருந்தாள்...

எனக்கொரு தோழி இருந்தாள்;
வாழ்வில் ஒரு விடியலாய்,
மனம் இறுக்கமான நேரங்களில் நெருக்கமாய்,
தொலைத்து விட்டேன் அவளை...


அவளுக்கென விருப்பு வெறுப்புகள் இருந்ததில்லை.
என் விருப்புகளே அவள் விருப்புகளாய்,
என் வெறுப்புகளும் அவள் விருப்புகளாய்,
தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன் அவளை இன்னமும்...


இந்நாளின் அவள் புகைப்படம்,
மின்னஞ்சல் வழிவந்த உன் ப்ரியங்கள்,
உனக்கான என் தேடல்கள்,

பொக்கிஷமாய் அத்தனையும்; நீ பார்க்கவென.
காத்திருக்கிறேன் இளையரசி!
கட்டாயம் நீ கிடைப்பாய்.

இடுக்கை : அ.ராமநாதன்

கருத்துகள் இல்லை: