தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

7/04/2010

தெரியாத என் காதல் பயணம்உலகில் எத்தனையோ பெண்
இருக்க அவள் மீது மட்டும்
எனக்கு ஏன் காதல் மலர்ந்தது


அன்று நான் அடைந்த இன்பத்திற்கு
அளவில்லை இன்று
அவள் பிரிவின் துன்பத்திக்கு
காரணம் புரியவில்லை

பின் மரணத்தை நேசித்தேன்
அவள் என்னுடன் பேச மறுத்த
இந்த நேரத்தில்


அந்த மரணமும் கூட
என்னை ஏற்க்க மறுக்கிறது
காரணம் என்ன


 தெரியவில்லை
விதியின் பயணமோ
முடியவில்லை


சிந்தனை & இடுக்கை :அ.ராமநாதன்

கருத்துகள் இல்லை: