தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

1/31/2010

தமிழா

அடங்கி அடங்கி
தமிழா உனக்கு அழுத்து போனதா ?

அடக்கம் என்ற சொல்லே
இன்று மறந்து போனதா ?

மானம் மரியதை
இன்று காற்றில் பறந்தது
மனம் கேட்ட பொழப்பு- இது
ஊரே நாருது !

கருத்துகள் இல்லை: