தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

12/20/2010

இதுதான் காதல்

காதல் அது ஒரு தான் 
தோன்றி உணர்வு
தானாகவே உருவாகும


காதல் அது
சொல்லாமல் தவிக்கும்
சொல்லிவிட்டால்   சலிக்கும்


காதல் அது கனிவாக பேசி
தனிமையில் ஊமையாகும்


காதல் அது
அன்பானவர்களுக்கு அமுதம்
அழகானவர்களுக்கு ஆபத்து


காதல் அது
விண்ணிலும் பறக்கும்
மண்ணுக்குள்ளும் புதைக்கும்


காதல் அது
பலரிடம் வாழ ஆசைப்படும்
சிலரிடம் மட்டும் வாழும்


என்னிடமும் காதல் வந்திச்சு
அதை இன்றுவரை சொல்லாமல்
சிரித்து பழகுகின்றேன்

கருத்துகள் இல்லை: