தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

1/06/2012

பிரபலங்களின் 7 தன்னம்பிக்கை தத்துவங்கள்
கஷ்டம் வரும்போது கண்ணை மூடாதே
அது உன்னை கொன்றுவிடும்.
கண்ணை திறந்து பார்,
நீ அதை வென்று விடலாம்.
- APJ Abdul Kalam.