தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

1/22/2012

நம் கொள்கை .....

 கொள்கை என்பது ஒரு இலக்கை அடைவதற்கு பின்பற்றப்படும் வழிமுறையையும் ஒழுக்க விதிகளையும் குறிக்கும். இந்த சொல் அரசு, நிறுவனங்கள், குழுக்கள், தனிநபர்கள் என வெவ்வேறு நிலைகளில் பயன்படுகிறது. காந்தியின் அகிம்சைக் கொள்கை ஆகியவை கொள்கைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

இழப்பது லட்சம் ஆகட்டும் 
அடைவது லட்சியம் என்போம் 

உண்மையாய் இருப்பாய் 
வாழ்வில் உயர்வாய்

நீ யாராயினும்  -உலகில் 
அனைவரும் நாமென நினை 

எதுவும் உன் மதமல்ல
யாவும் நம் மதம் 

எந்த  மொழி தெரிந்தாலும் 
நம் மொழி தமிழ் எனக்கொள்வோம் 

இவையாவும் யாவரும் நம் 
கொள்கை எனக்கொள் ............

கருத்துகள் இல்லை: