தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

10/29/2010

என்னவளின் தீபாவளி


நீ மத்தாப்பு வெடிக்கும்
அழகில் எத்தனை இதயங்கள்
சிதறிப் போகிறது தெரியுமா?


போகிற போக்கில் ஓரப்பார்வை
வீசிச் செல்லும் உன் கண்களில்
இருக்கிறது ஒளி வீசும் தீபாவளி!


உன்னை பார்த்த நாள்
முதல் உன்னையே சுற்றும்
சங்கு சக்கரமாய் ஆனேன் நான்...


தீபாவளியன்று புது தாவணியோடு
உன்னை பார்த்ததை விட சிறந்த
சிறப்பு நிகழ்ச்சியை நான் வேறு
எந்த தொலைக்காட்சியிலும் பார்க்கவில்லை.

(இன்னும் தீபாவளிக்கு 6 நாட்கள் தான் உள்ளது)

கருத்துகள் இல்லை: