தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

1/15/2011

தமிழர் திருநாள் மற்றும் பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துகள் ...தை  திருநாளாம்
தமிழர் திருநாள் - (ஜனவரி 15 )
பொங்கல் திருநாள்...


ஏர் பிடித்த  உழவனை
நிமிர செய்த திருநாளாம்
பொங்கல் திருநாள்...


உழைப்பிற்கு நன்றி சொல்ல
தமிழனுக்கு  திருநாளாம்
பொங்கல் திருநாள்...


உலகம்  போற்றும் செம்மொழி தமிழின்
வெற்றித் திருநாளாம்
பொங்கல் திருநாள்...


"நாட்டிற்கு உழவன் இல்லையேல்
வீட்டிற்கு ஏதடா சோறு"
சங்கத்தமிழ் நாட்டினிலே
பசுவைக் கொண்டாடும் திருநாளாம்
பொங்கல் திருநாள்...


நீ ... நான் ... நாம் தமிழனென்று
சொல்லும் ஒவ்வொருவரின் திருநாளாம்
பொங்கல் திருநாள்...


தமிழனின் கலாச் சாரத்தை
வெளிப்படுத்தி  உலகமெங்கும்
வாழும் தமிழர் அனைவரும்
பொங்கல் திருநாளைக்
கொண்டாடி மகிழ்வோம் !

அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்....

கருத்துகள் இல்லை: