தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

1/29/2011

என்னவளே...

மேகங்கள் வந்து செல்லும் பாதையை வானம் அறியாததா?

அலைகள் வந்து செல்லும் பாதையை கடல் அறியாததா?
வண்டுகள் வந்து செல்லும் பாதையை பூக்கள் அறியாததா?
இயற்கையின் அசைவுகள் இப்படியிருக்க.....

நீ செல்லும் பாதையை நான் அறியாமல் இருப்பேனா?
இதை அறிந்தும் அறியாதவளாய் - நீ
எனக்குத் தந்த புனைப் பெயரோ
                    "அக்கறையில்லாதவன்" என்று

 : என்னவளுக்கு நன்றி…

குறிப்பு : இதை சென்ற வார ஆனந்த விகடனுக்கு எழுதி அனுப்பியிருந்தேன்... ஆனால் வரவில்லை...

கருத்துகள் இல்லை: