தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

1/17/2011

இறப்பு.....


பிறந்தவுடன் தவறாமல் பிறந்திருக்கும்  சகோதரன்
எப்பொழுதும் இருப்பான் எப்பொழுது போவான் (தெரியாது )   
தப்பாது  என சொல்ல யாராலும் இயலாது


வேண்டும்  என்பவருக்கு விளையாட்டு  காட்டுவான்
வேண்டாதவரை விரைந்து  இழுதுக்குவான்
கருணை மறந்து தாய் கருவிலும்(சிலரை) அழிப்பான்


முதியவர்களின் நண்பன், இளசுகளின் எதிரி
விபத்து, வியாதி, இயற்கை பல உருவம் காட்டுவான்
அனைவருக்கும்   சத்தியாமாக்கும் சாதனையாளன்


சாதிப் பிரிவினை சகதியிலே மறைத்து
இறுதியிலே ஒரு சாதி காட்டுவான்.
                             இவர்கள் பிணம் "

கருத்துகள் இல்லை: