தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

2/03/2011

நான் பெருமைபடுகிறேன்....நான்
மனிதன் என்பதால் மட்டும் அல்ல .
இந்தியன் என்பதால் மட்டும் அல்ல .
தமிழன் என்பதால் மட்டும் அல்ல.
முதலாய் ......
மூச்சாய்......
உயிராய் ...
என் தமிழை உச்சரித்ததால் ....
நான் பெருமைபடுகிறேன் ....

கருத்துகள் இல்லை: