தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

2/15/2011

தேர்தல் கவிதைஎலும்புத் துண்டு


ஏழை நாய்


அட இது வாக்குறுதிமக்கள் தான் மன்னர்கள்


கையிலே மை


ஊரெல்லாம் பொய்


முடிவுகள் வரும் வரை.நாங்கள் மன்னர்கள் ஆனால்


கிரிடம் அவர்கள் தலையில்கையிலே காசு விரல் நுனியில் மை


விற்பனைக்கு எங்கள் எதிர்காலம்.
திருடனா பொறுக்கியா..


தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு


ஒரே முடிவு தான்..எனக்கு


நிலம் தருவார் இலவசமாய்


பயிரிட ஆசை தான் வருவாளா பொன்னி


பட்டினியால் எலிவேட்டை


இனி தினம் மூன்று காட்சி


காணலாம் கலர் டிவியில்
ஓட்டுக்கு நூறு முதல் ஆயிரம்  ரூபாய்


வட்டியொடு வசூலிக்க


திறப்பார்கள் கள்ளுக் கடை

கருத்துகள் இல்லை: