தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

2/25/2011

என் தேசத்தில் இளைஞரின் நிலமை

 1940 -50


தேவை - புரட்சி செய்ய விருப்பமுள்ள இளைஞர்கள்


ஊதியம் - மரணம்


பரிசு - வீரத்தியாகி என்ற பட்டம்


பேன்ஷன் - இந்திய விடுதலை


பணியாற்றும் இடம் - இந்தியா
2005-12


தேவை - கணிப்பொறி கற்ற இளைஞர்கள்


ஊதியம் - மாதம் ஒரு லட்சம்


பரிசு - வெளிநாட்டு கிரீன் கார்ட்


பேன்ஷன் - சுக போக வாழ்க்கை


பணியாற்றும் இடம் - அமெரிக்கா1940 ல்

நாட்டுக்காக வாழ்க்கையை இழந்தோம்2010 ல்


சுகபோக வாழ்க்கைகாக நாட்டை இழந்தோம்


கருத்துகள் இல்லை: