தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

1/31/2010

புகைப்பதை கை விடுங்கள்

இனிய இளஞர்களே...
புகைப்பதை கை விடுங்கள்

இதயம் கெட்டுவிடும்
இதயம் முலுவதும்
புகையாகும்.........

உங்கள்
இதயத்தில் வாழும்
உன் காதலிக்கு
மூச்சு முட்டும்
துன்ப படுவாள்

அதனால்
புகைப்பதை கை விடுங்கள் !

கருத்துகள் இல்லை: