தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

1/12/2010

இது நம் தேசம்

நீ நேசித்தவரை யாருக்கு வேண்டுமானாலும் விட்டு கொடு ஆனால்
உன்னை தேசத்தை யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்காதே

கருத்துகள் இல்லை: