தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

9/16/2010

அனுபவம் அவசியம் தேவை -புத்திசாலி தமிழனுக்கு .


அனுபவம் அனைவருக்கும்
அவசியம் தேவை ஏனெனில்
அது வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியமான ஒன்று ;
அது வாழ்க்கை அர்த்தத்தை புரியவைக்கும்;
நிபுணர் ஆக்கும் ; பயத்தை போக்கும்;
பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு தரும் ;
முக்கியமாக பிரமிக்கத்தக்க வகையில்
உபயோகமாகி புத்திசாலி என பிரபலப்படுத்தும் .
சரித்திரத்தில் நல்ல அனுபவசாலிகள்
தங்களின் லட்சியங்களை
சிரமம் இல்லாமல் முழுதிருப்தியுடன்
நினைத்தபடி அடைந்துள்ளனர்
இதில் சந்தேகமேயில்லை .
அதனால் தான்
புத்திசாலி தமிழனுக்கு அனுபவம் 
அவசியம் தேவை எனவே ,
அனைத்துத்தமிழர்களும் கரம் சேர்த்து சபதம் ஏற்ப்போம் ;
அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவேம்
நிச்சயம் உயர்வோம் புத்திசாலிகளாக .

கருத்துகள் இல்லை: