தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

3/08/2010

உலக பெண்கள் தினம்

உற்ற‌த் தோழியாய்
உய‌ர்குடும்ப‌த் த‌லைவியாய்
ந‌ற்ற‌மிழ்ச் செல்வியாய்
ந‌ல‌ம்பாடும் ச‌கோத‌ரியாய்
உற்ற‌துரைக்கும் உய‌ர்க‌னிமொழியாய்
க‌ற்ற‌த‌னைத்தும் க‌டைப்பிடித்து
க‌ட‌மையாற்றும் காரிகையாய்
வாட்ட‌ம் போக்குகின்ற‌
வ‌ண்ண‌ப் புதும‌ல‌ராய்
காட்சியில் திக‌ழும்
க‌ன‌க‌த் திர‌ளாய்
விள‌ங்கும் புதுமைப் பெண்க‌ளை
வாழ்த்திப் போற்றுவோம்
ம‌க‌ளிர் ந‌ன்னாளில்!

கருத்துகள் இல்லை: