தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

3/10/2010

நாட்குறிப்பு"

எத்தனை பக்கங்கள்
வீணாகி இருக்கிறது
என் நாட்குறிப்பில்.,
இப்போது தான்
எண்ணிப்பார்கிறேன்,
"என் காதலைப்பற்றி !!"


எனது இரத்தம் O+
என் காதலைப் பற்றி எழுத ,

என் பேனா சிந்திய ஒவ்வொரு துளியும்

எனது ரத்தங்கள் .

வேண்டுமென்றால் சோதித்துப் பாருங்கள்

"O+" என்று இருக்கக்கூடும் !!!!

கருத்துகள் இல்லை: