தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

3/08/2010

காதலே !

என்றும் உனை நான் மறவேன்
முதல் நாளில் நீ சிந்திய புன்னகை
இரண்டாம் நாளில் நீ பேசிய
முதல் வார்த்தை
மூன்றாம் நாளில் .....
எதையும் மறவேன் அன்பே
மறக்கவும் முடியாது
இன்னொரு காதலி கிடைக்கும்வரை

1 கருத்து:

பெயரில்லா சொன்னது…

hi