தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

3/08/2010

உள‌மார‌ வாழ்த்துவோம்!

அமுது படைப்பதில்
ஔவையாய்...

அன்பு செலுத்துவதில்
அன்னை தெரசாவாய்...

வீரத்தில் ஜான்ஸி ராணியாய்...
விவேகத்தில் அன்னை
இந்திராவாய்...

சரித்திரம் படைப்பதில்
சுனிதா வில்லியம்ஸாய்...

சாதனை படைப்பதில்
சானியா மிர்சாவாய்...

இப்படி...இப்படி...

உலகுக்குத் தெரியாமல்
உயர்ந்த சாதனைகள் படைக்கும்

உல‌க‌ ம‌ங்கைய‌ர் அனைவ‌ரையும்
உளமாற வாழ்த்தி ந‌ம்
உள‌ங்க‌ளிப்போம் ம‌க‌ளிர் நாளில்!

கருத்துகள் இல்லை: