தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

3/10/2010

நல்ல வேலை நான் காதலிக்கவில்லை...!

என் காதல எனை கொன்றிருக்கும்..;
என் மூளை முழுதும் தின்றிருக்கும்..;
என் கணுக்கால் வரையில் கட்டெறும்பு.,
எனை கடித்துக் கடித்து
செரித்திருக்கும்...!
நல்ல வேலை நான் காதலிக்கவில்லை..!

செத்தே போயிருப்பேன்..!
செவ்விதழ் புன்னகைக்கும்
உதட்டு வரிப்பள்ளம் வீழந்து..!

செத்தே போயிருப்பேன்...!
கயல் விழியால்
இடை மடிப்பிற்கிடை மாட்டி...!

செத்தே போயிருப்பேன்...!
காரணமே சொல்லாமல்
எனை கொல்லும் கண்ணசைவால்...!

பூக்கள் என் செலவுக்கு மிச்சம்..,
கனாக்கள் என் இரவுக்கு மிச்சம்..,
காதல் எனை கொல்லும் சொர்க்கம்..,
நல்ல வேலை நான் காதலிக்கவில்லை....!

இடுக்கை : அ.ராமநாதன்

கருத்துகள் இல்லை: