தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

4/20/2010

இளைஞனே மாற்றிக்காட்டு

இளைஞனே நிமிர்ந்து நில்
வானம் உன் வசப்படும்
சுட்டெரிக்கும் சூரியனும்
உன் கூர்விழியில் எரிந்து போகட்டும்

எதிர்காலத்தை திட்டமிடு
எண்ணங்களை வசப்படுத்து
வரதட்சனை திருமணத்தில் –நீ
போகாதே விலை

ஆண் பெண் சரிசமமா
யார் சொன்னது- உன்னை
விற்கும் நிலையில்லல்வா நீ!
வாங்கும் நிலையிலே அவர்கள்

இளைஞனே மாற்றிக்காட்டு
அடிப்படை சமுதாயத்தை மாற்றிக்காட்டு
உன்னில் தான் உள்ளது உத்வேகம்
பழைய சமுதாயத்தை தொலைத்துவிடு
புதிதாய் பிறந்த விடிவெள்ளியாய்
எங்கேயாவது முளைத்துவிடு

கருத்துகள் இல்லை: