தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

4/16/2010

நீ

உன் அழகின் மிச்சமே - இவவுலகம் முழுவதும் ....
உன்னை நேசிக்க உரிமை என்றால் - ஒரு நொடி போதும் வாழ்வதற்கு

உன் மௌனச்சிரிப்பில்,வாழ்க்கையை தொலைத்த என் வார்த்தைகள்
உன் காதோரம் பாவமாய் ....

கருத்துகள் இல்லை: