தங்கள் வருகைக்கு நன்றி,மீண்டும் வருக ...........................

8/24/2010

வாழ்க்கை பாடம் படி........

அன்பாய் இரு ஆனால்,
அன்பிற்கு அடிமை ஆகி விடாதே!!!
விட்டுகொடு ஆனால்,
கொள்கையை விடாதே!!!
கவலையை மறந்து விட
ஆனால்,கடந்து வந்த
பாதையை மறந்து விடாதே!!!

கருத்துகள் இல்லை: